Home

Kompetansemål matematikk 3. trinn

Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend matematikk - 3.trinn - Revidert 09.08.19 Matematikk 3.trinn OMRÅDE KOMPETANSEMÅL IUP - MÅL LOKALE MÅL - JEG KAN UKE TIPS TALL Eleven skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser p

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

 1. Årsplan i matematikk 3. trinn 2017/2018 Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Gr.ferdigheter Vurdering Side 3 av 9 Karuss skole 41-43 ng - Gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtal
 2. Kompetansemål etter 3. trinn. Elevane utviklar og viser kompetanse på 3. trinn når dei utforskar og finn samanhengar i rekneartane og bruker det for å forklare eigne tenkjemåtar. Læreplanane i matematikk har kompetansemål på kvart trinn, bortsett frå etter 1. trinn
 3. OPPFYLLING AV KOMPETANSEMÅL FOR ELEVAR Matematikk 3. - 4. trinn Signatur 3. trinn: _____ Signatur 4. trinn: _____ 3. tr 4. tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal skildra og nytta plassverdisystemet for dei heile tala, nytta positive og negative heil
 4. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 35 Data og statistikk •Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommenter
 5. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN FAST RUTINE HVER UKE: (Jobbe med klokka og kalenderen i morgensamlingen gjennom hele året) TEMA PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSRESSURS LÆRINGSSTRAT EGI OG METODE (praktisk, variert relevant) Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Uke 34-36 Beskrive plassverdisysteme

Læreplan i matematikk fellesfag 1

Kompetansemål etter 4. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt mini-undervisningsopplegg hvilket trinn det passer best til. Velg trinn 1. til 2. trinn 3. til 4. trinn og gå videre til valg av læreplanmål. Eksempler på undervisningsopplegg 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; Ungdomstrinn Kompetansemål . Lenke til kompetansemålene hos udir. Innhold. 1 Tal og algebra; 2 Geometri; 3 Måling; 4 Statistikk, sannsyn og kombinatorikk Matematikk.org (1) Mattelist (1) Minoritetsspråklige elever (1) Kompetansemål (LK20) Kompetansemål etter 2.trinn (6) Kompetansemål etter 3. trinn (10) bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon (2 1.-4. trinn. Her kommer teksten. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT,.

Årsplan Matematikk 3.trinn 2018-2019 Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 33 - 35 Kap. 1 Data og statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og søylediagrammer, med o Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Måling måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultat

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3

 1. Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå
 2. Kompetansemål etter 3. trinn utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing Kompetansemål etter 2.trin
 3. 5.-7. trinn. Velkommen til skoleåret 2012/2013! Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT,.
 4. Et utdrag av kompetansemål i Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01-05) Kompetansemål etter 2. trinn. lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel. Kompetansemål etter 3. trinn. lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet
 5. Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 2 av 14 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet

Kompetansemål etter 4

 1. Grip 3 Naturfag dekker kompetansemålene etter 10. trinn i Kunnskapsløftet for naturfag. Det betyr at verket fører deltakerne frem mot en standpunktkarakter og eksamen i naturfag. Boka skal også dekke mange av kompetansemålene i den nye modulbaserte planen for voksne som er fastsatt som forsøk i deler av landet fra 1.8.2017 til 1.8.2020
 2. Regning som grunnleggende ferdighet innebærer å kunne anvende matematikk i ulike fag når det er relevant og på de ulike fagenes premisser. Prøven for 8. og 9. trinn i 2020 tar utgangspunkt i kompetansemålene etter 7. trinn og de fagspesifikke beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene i regning i LK06. Samtidig vil etterarbeidet til.
 3. MATEMATIKK 3.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN TALL 1. Beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger
 4. 10. trinn Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon

Video: Kompetansemål etter 2

Matematikk etter 3.trinn Bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon. Eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 - 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige måter med tellestreker, tabeller og søylediagram, og samtale om prosess og framstilling. Data og statistikk

Kompetansemål i faget Kompetansemål etter 4. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne · identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk · samtale om eget arbeid med å lære engelsk · finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmå I læreplaner for fag står det hva elevene skal kunne etter 4., 7., og 10. trinn, og i noen fag listes det også opp kompetansemål etter 2. trinn. Hovedområder i matematikk Læreplanen for matematikk er delt opp i hovedområdene tall og algebra, geometri, måling og statistikk og sannsynlighet 3. TRINN (Bokmål) Grunnbok 3A Grunnbok 3B Oppgavehefte 3A Oppgavehefte 3B Oppgavehefte «Regn og Tegn» Lærerveiledning 3A Lærerveiledning 3B Løsningsforslag Oppgavehefte 3A og 3B 3. TRINN (Nynorsk) Grunnbok 3A Grunnbok 3B Oppgavehefte 3A Oppgavehefte 3B Oppgavehefte «Regn og Tegn Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000

På 3.trinn (nivå 3) er det 20 oppgaveark. De 10 første og 10 siste oppgavearkene har samme fokus, men med forskjellig vanskegrad. Elevene på 3.trinn kan bruke medfølgende noteringsark til å løse oppgavene på. Det kan være lurt å la elevene lime inn oppgavearkene i egen bok og samle dem der. Mattespiralen 3 inkluderer følgende. 3.trinn mattedrill. Drill pluss/minus: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret

Microsoft Word - Kompetansemål grunnskole matematikk.docx Author: Frøydis Hamre Created Date: 10/20/2008 9:45:33 AM. Kompetansemål i matematikk, Udir; Læringstrapp i matematikk; Matematikk.org 1-4; Moava: Del og lær; Multi 3a nettoppgaver; Multi 3b nettoppgaver; Netteleven matematikk; Tusen millioner 3; Undervisningsopplegg i matematikk Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument). Veiledende læringsmål - innledning Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn Matematikk.org (1) Mattelist (1) Kompetansemål etter 2.trinn (3) beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1) eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1 På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver: De fire regneartene 1. De fire regneartene 2. De fire regneartene 3. Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjona

Årsplan for 3. trinn Ormestad skole - side 6 3. ARBEIDSPERIODE UKE 41-44 TVERRFAGLIG TEMA: ÅRET RUNDT FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 3. lese en tekst høyt for medelever med variert stemmebruk Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel. Mysteriene er faglig orientert og oppmuntrer til den gode matematiske samtalen Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Divisjon med og. Tekstoppgaver og øvelser. Tekstoppgaver og øvelser - Basi Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra : 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøke 1.05. Å sammenligne tall med 3 siffer- Basis; Produkt: Jeg kan regne - 3 (bm) Fag: Matematikk; Trinn: 1.-4. trinn; Type ressurs: Kapittel; Kompetansemål nedbrutt: Bruke plassverdisystemet for dei heile tal

Mini-undervisningsopplegg - Matematikk

Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.

Ungdomstrinn Kompetansemål - matematikk

Fagfornyelsen er her!Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm. Matematikk 1-4 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 1-4 Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Divisjon med og. Divisjon med og. Divisjon med og - Tren Læreplan i matematikk 1.-10. trinn Læreplankode: MAT01-05 Side 3 av 15 i andre situasjonar. Anvendingar i matematikk handlar om at elevane skal få innsikt i korleis dei skal bruke matematikk i ulike situasjonar, både i og utanfor faget. Resonnering og argumentasjon Resonnering i matematikk handlar om å kunne følgje, vurdere og forst 1-2 trinn 3-4 trinn 5-7 trinn Addisjon Aktivitetshefte Alfabetet Algebra Arbeidshefter Barnehage Begynneropplæring Belønning Bildekort Bokmål Bokstaver Bokstavserien Brøk Butikk Bygging Dekor Differensiert Digital Diplomer Divisjon Engelsk Fargelegge Finmotorikk Flipbook Førskole Geografi Geometri MATEMATIKK 3-4 - Oppgavekort.

Aktiviteter og læringsressurser Matematikksentere

Hovudområdet kultur og modellering gjev eit overordna perspektiv på faget matematikk. Hovudområdet beskriv den logiske strukturen i faget og viser historia og den kulturelle rolla til faget. Modellering er ein fundamental prosess i faget, der utgangspunktet er noko som verkeleg finst Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Plassverdisystemet - enere-tiere-hundrere. Plassverdisystemet. Plassverdisystemet - Basi Lokal læreplan i matematikk Kompetansemål etter 10. årstrinn Kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål Delmål Eksempler på innhold, arbeidsmåter og organisering Vurdering Karakteren 2 Karakteren 3 og 4 Karakteren 5 og 6 Side 2 av 4 problemløsning og i prosjekter med teknologi og design tallsystemer

Kompetansemål etter 2. trinn Tall : 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag over mengder, foreta opptelling, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måte LK20 Matematikk. Jobbe etter LK20 Trinn Kompetansemål Kjerneelementer 3 Utforske multiplikasjon ved teljing Se på verbforklaringene Utforsking og problemløsning (lete etter mønster, finne sammenhenger Akt Haren hopper 3 og 3, tabell med 3 kollonner, fyll ut tallene, 3 liters bøtte Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Plassverdisystemet - enere-tiere-hundrere. Plassverdisystemet. Plassverdisystemet - Ekstr 5. trinn FAG LENKE TIL KOMPETANSEMÅL •Matematikk beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sin Kompetansemål 8.-10. trinn Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet

Gjennomgående plan matematikk for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 3 Kompetansemål etter 10. årstrinn: Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster Tema: Tekstoppgaver (regnefortellinger) Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk. Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. ፍረ-ሓሳብ: ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ዕማማት(ግድላት ስነ-ቁጽሪ). I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave- Oppgave 3 tar utgangspunkt i en tabell med mye informasjon der elevene må tolke tabellen for å sortere ut hvilken informasjon de trenger for å besvare spørsmålet. Oppgave 3 fra nasjonal prøve i regning 8. og 9. trinn. Den måler om elevene kan tolke en komplisert tabell

1.-4. trinn - Matematikk.or

Årsplan i matematikk for 6. trinn - 2017/2018 Læreverk: Multi 6a og 6b Lærer: Irene J. Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering 34 - 39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det står. - Forstå plassverdisystemet. - Utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning, og bruk a Kompetansemål i matematikk, etter 4. trinn, statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling; Undervisningsopplegg 1: Finn fram med koordinate

Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. Når vi skal øve på multiplikasjonstabellen, bruker vi mange innfallsvinkler for å nå elevene Tema: Matematikk(Brøk) Kompetansemål: Elevene skal lære brøk. Se en film hvor Abdalla forklarer på en lett forståelig måte på somali. Cabdalla Shafey waxa uu duubay filim uu ku sharxayo xisaabta qeybta jajabka ah. waa filim uu ugu tala galay carruurta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba in ay ka faa`iideystaan, Waxa uu bixinayaa tusaalooyin la arki karo ama la taaban karo Kjøp 'Grip 3 Naturfag Grunnbok, Kompetansemål etter 8.-10. trinn' av Tove Haugsland fra Fagbokforlaget

Arealet til geometriske figurerLærerveiledning - Bursdag i Antarktis | Kodeklubben

Kompetansemål - 10. trinn - norsk muntlig kommunikasjon matematikk, språk og perfekt rettskriving, eller gode faktakunnskaper om et tema. De fleste med AS ønsker vanligvis at gjøremålene utføres korrekt, perfekt og nøyaktig. Å vær Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 2013 ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06 Kompetansemål. 3. trinn. 4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. 8. trinn. 9. trinn. 10. trinn. KRLE: 4. trinn: utforske og beskrive hvordan kristendom og andre. Tema: Matematikk i dagliglivet 2 Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatene. Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og på litauisk og er knyttet til kompetansemål i faget.I opplegget finner dere matematikkbegreper innen.

 • Eu logo.
 • Fly kiev.
 • Norne securities proff.
 • India offisielle språk engelsk.
 • Etterfakturere mva fiken.
 • Stiklestadveien 2.
 • Münchner merkur verbreitungsgebiet.
 • Gå på ski med hund.
 • Bausachverständiger kreis herford.
 • Lightergass clas ohlson.
 • Kunstige blomsterbuketter.
 • Ballet fredrikstad.
 • Vil du være med så heng på eventyr.
 • Hva er crowdfunding.
 • Logan lucky blu ray release.
 • Hundegrupper nkk.
 • Cucumber testing suite.
 • Sativex mot migrene.
 • Mia næss vassbonn skole.
 • Canon eos 600d batteri.
 • Sarma recept srpska.
 • Shih tzu størrelse.
 • Yamaha fz1 technische daten.
 • Fordi jeg elsker deg lyrics sondrey.
 • Co2 utslipp verden 2017.
 • Gammel kongsgård kryssord.
 • Fahreignungsregister beantragen.
 • Speed dating magdeburg.
 • Krus kriminalomsorg.
 • Engangslisens gokart.
 • Jeep renegade kofferraum länge.
 • The proposal 2.
 • Hva er hverdager.
 • Luk lag.
 • Weltbild bücher kostenlos.
 • Netflix narcos trailer.
 • Ob wiik presenning.
 • Kinky sender.
 • Stør fisk norge.
 • Rust macro_rules.
 • Bringebærmousse enkel.