Home

Sykehuspartner årsrapport

 1. Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for å levere, drifte og forvalte IKT-, HR- og logistikktjenester til alle foretakene og sykehusene i Helse Sør-Øst. Foretaket betjener ca. 90 000 brukere i Helse Sør-Øst og støtter ca. 58 000 arbeidsstasjoner. Sykehuspartner HF har ved årsslutt 2017 1388 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen
 2. I Sykehuspartner er alle styremøter åpne. Åpne styremøter innebærer at alle som ønsker det, kan være tilstede og overhøre møtene, uten tale-, forslags- eller stemmerett. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører dersom det foreligger et reelt og saklig behov, og vilkårene i helseforetaksloven §26 a er oppfylt
 3. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sykehuspartner Hf, 914637651. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Styremøter - Sykehuspartner

ÅRSRAPPORT HELSE SØR-ØST 2016 Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk. Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk økte med 7,6 prosent fra 2015 til 2016. Korrigert for meraktivitet knyttet til nye personellgrupper so

MEDLEMSFORETAK ÅRSRAPPORT PKH 2018 Medlemsforetak Følgende helseforetak har tjenestepensjonsordning i PKH: Vestre Viken HF Sykehuspartner HF Sunnaas sykehus HF Oslo universitetssykehus HF Akerhus universitetssykehus HF Helse Sør-Øst RHF Markeringene viser helseforetakenes ulike lokasjoner Nyheter og innsikt om sykehuspartner. Besøksadresse Grensen 3, 0159 Oslo . Postadresse Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo . Faktura-adresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum 0102 Osl Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Konsernrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring.

Årsrapport 2019. Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil 416 27 652 eller e-post mariann.steine.bendriss@pkh.no eller investeringsdirektør/CIO Jens Kristian Bøe på mobil 924 02 624 eller e-post jens.kristian.boe@pkh.no Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen

Sykehuspartner Hf - 914637651 - Drammen - Se Regnskap

Sykehuspartner HF har enerett som leverandør til IKT-tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. - Mangler helhetlig styring Nå nærmest slakter Riksrevisjonen Sykehuspartners mangel på åpenhet og kontroll med hvorvidt tjenestene de leverer til helseforetakene er kostnadseffektive Verken Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner har så langt ikke gitt noen total oversikt over kostnader knyttet til de ulike alternativene. Men i januar i år hadde partene forhandlet seg frem til at HSØ må betale 280 millioner kroner for den tiden leverandøren DXC har vært inne i bildet, altså fra oktober 2016 og fram til mai 2017, da prosjektet ble stanset og satt på vent Sykehuspartner HF er et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst.Sykehuspartner ble etablert i 2003 som felles tjenesteleverandør for hele det regionale helseforetaket innen områdene IKT, HR og innkjøp/logistikk. Avdelingen ble etablert som en egen virksomhet i tidligere Helse Sør.. Sykehuspartner leverer tjenester til Helse Sør-Øst

Sykehuspartner Årsrapport 2013 slideum

Vårt oppdrag. I selskapets vedtekter heter det at «Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester bestilling fra Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. De jobber nå med å få forankret beslutningen om å ta i bruk stamnettet i sine egne organisasjoner. Når dette er på plass, vil utbyggingen starte opp. I løpet av 2019 tok Helse Vest i bruk stamnett for fullt. Helseregionen fyller nå enkelte 10Gb-linjer på kveldstid og natt og bruker ogs Se Årsrapport HMS 2019. Det utgis årlig rapport om Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» der spesialisthelsetjenestens arbeid med klima og bærekraft presenteres. Den har bl.a. grunnlag i innrapporterte ytre miljø indikatorer på utvalgte miljøområder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF Del I Årsrapport 1. Sammendrag Overføring av registrerte data i GTI til NorVas database er på plass for 2017, hvilket gjør at registeret kan presentere data for første gang. Det mangler imidlertid data fra Helse Sør-Øst, som fortsatt ikke har på plass løsning for datatransport. Prioritert arbeidsoppgaver for registeret har vært 1 Sykehuspartner - Applikasjonsforvalter - Regional Ressursstyring. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Logg inn - Sykehuspartner

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Helse Vest RHF www.helse-vest.no Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no Helse Fonna HF www.helse-fonna.no Helse Bergen HF www.helse-bergen.no Helse Førde HF www. Sykehuspartner viser i sin årsrapport for 2013 til at kontraktsverdi for anskaffelser i prosess var på ca. 14,5 mrd. kroner, og at det i 2013 var generert kostnadsbesparelser i anskaffelses prosjekter i størrelsesorden over 200 mill. kroner. Helse Vest har fra 2015 samlet ansvaret for innkjøp i regionen i Helse Vest Innkjøp HF. HINAS og LI Microsofts mål og grunnverdier er å hjelpe mennesker og firmaer over hele verden med å realisere sitt potensial Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor

ÅRSRAPPORT | 11 Norsk Helsenett har i 2017 fått flere tilskudd til tjenesteporteføljen. Blant annet ble driften universitetssykehus og Sykehuspartner har i samarbeid med NHN jobbet med en funksjon for meldingsoverføring, det vil si import av data fra lokale eReg-instanser Title: Årsrapport 2017, Sykehusinnkjøp HF, Author: Sykehusinnkjøp HF, Name: Vi har utviklet Sykehuspartner gjennom de siste seks til åtte årene Kontaktinformasjon for Sykehuset i Vestfold. Telefon sentralbord: 33 34 20 00. E-post: post@siv.no

Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån

Kontakt oss - Sykehuspartner

Innhold I Årsrapport 1 1 Sammendrag 2 1.1 Sammendragpånorsk.....2 1.2 SummaryinEnglish..... 3 2 Registerbeskrivelse Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak _____ Anders Åsberg1, Rannveig Skrunes2 Torbjørn Leivestad1, Fanny Sykehuspartner. Faglig leder for registret er seksjonsoverlege Anna V Reisæter. Daglig leder er professor Anders Åsberg og Fanny Bruserud Koronainformasjon fra Norsk helsenett Informasjon om at Helsenorge er berørt av feilsituasjonen i ID-porten torsdag 1.oktober. Til brukere av hjemmekontorløsningen fra Norsk Helsenett: Benytter du Mac, anbefaler vi ikke å oppgradere operativsystemet til nyeste versjon (macOSX 11 Big Sur) Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Sør-Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst.Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i regionen

Inngående eksternt produsert, 11/01753-73 Årsrapport 2018 RELIS, ATT: Administrasjonen ved Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Drammen sykehus Journaldato: 30.04.2019 Tilg. kode: Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Sykehuspartner. Faglig leder for registret er seksjonsoverlege Anna V Reisæter. Daglig leder er professor Anders Åsberg og Fanny Bruserud, transplantasjonskoordinerende sykepleier ved Nyreseksjonen, er koordinator ve

En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister bør utarbeides først og fremst for å vise hvilken nytte helsetjenesten har hatt av resultatene fra registeret, og hvordan nasjonale database vedlikeholdes av IT-avdelingen ved Sykehuspartner på OUS HF Rikshospitalet Årsrapport for 2015 Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3 Vest IKT eller Sykehuspartner. Slike endringer i ansvarsforholdene skaper uklarheter og begrenser de reelt ansvarlige helseforetakenes muligheter til å overholde sine plikter. Digitalisering i offentlig sekto TietoEVRY creates a digital advantage for businesses and society. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Our Nordic values and heritage steer our success Sykehuspartner - Prosess Manager (Ref.nr: 1528087548). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Forside - Sykehusinnkjø

Sykehuspartner - Digi

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Årsrapport for 2015. ETISKE VILKÅR. Siam Sempermed har nå fått godkjent utbedring av alle dusjene, og lagt dette inn i budsjettet for 2016 Forsvarsbygg bygger vei til planlagt radaranlegg i Vardø Vardø-baserte Finnmark Entreprenør AS har fått oppdraget med å bygge veien. Kontrakten har en verdi på 7,5 millioner kroner

Konsernrevisjonen - Helse Sør-Øst RH

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver Ann-Kristin er utdannet sosialantropolog og gjorde feltarbeidet sitt på Svalbard. Hun har siden avsluttet mastergrad i 2010 arbeidet som kvalitetsrådgiver i Oslo kommune og som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF

Årsrapport 2019 - Pensjonskassen for helseforetakene i

Sidan 2009 har ho jobba i Sykehuspartner som avdelingsleiar. Frå 2012 til 2015 har ho vore prosjektleiar for eit av dei største prosjekta innan helse i Noreg og gjennomført eit stort endringsleiing- og systeminnføringsprosjekt med eit budsjett på over 900 MNOK Sykehuspartner Årsrapport 2013. Videreutvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ. IKT-arkitektur for MTU i nettverk OUS • Østfold • MTU Sykehuspartner • Etablert i 2003 - Helse Sør -> Helse Sør-Øst siden 2009 - Om lag 1000 ansatte • Ikke-medisinske fellestjenester - Innkjøp,.

Helseforetak med pensjonsordning i PKH - Pensjonskassen

Norsk Nyreregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak ANDERS ÅSBERG 1, RANNVEIG SKRUNES 2, BJØRN EGIL VIKSE 3, SABINE LEH 2, BÅRD ENDRE WALDUM- GREVBO 4, KNUT AASARØD 5, BJØRN ODVAR ERIKSEN 6, ODD BJØRNSTAD 7,OG ANNA VARBERG REISÆTER 1 1Oslo Universitetssykehus -Rikshospitalet, Oslo 2Haukeland Universitetssykehus, Bergen 3Haugesund Sykehus, Haugesun - Sykehusinnkjøp HF er opptatt av å utvikle leverandørmarkedet og ikke skape monopolsituasjoner, sa Cathrine Fuhre (bildet) som er konstituert direktør for innkjøp og logistikk hos Sykehuspartner HF. Hun var hos Lab Norge på Sundvolden Hotel for å informere om Sykehusinnkjøp HF som i utgangspunktet skal være operativt fra årsskiftet

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5

4. november 2020 Vestby sykehjem åpner igjen for besøkende torsdag 5. november. Etter å ha vært midlertidig stengt noen dager åpner vi nå sykehjemmet for besøk igjen fra 5. november Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand om bank, lån og forsikring. Som rettighetshaver i pensjonskassene får du gode priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring i Storebrand Velkommen til Ny fane-siden i Microsoft Internet Explorer Velg språk for de tilpassede nyheten Sykehuspartner Østfold sykehusområde 4 Årsrapport Helse Sør-Øst 2010 Årsrapport Helse Sør-Øst 2010 5 DETTE ER HELSE SØR-ØST RHF Helse Sør-Øst RHF er at av fire regionale helseforetak som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge. Formålet med Helse Sør­Østs virksomhet er å yte gode og likever

Direktøren i Sykehuspartner slutter med umiddelbar

Spesialrådgiver Trude Ertresvåg fra Sykehuspartner og miljørådgiver Tore Havellen, fra Rikshospitalet snakket til deltagerne på bransjetreffet om grønn kjemi i innkjøp. Sykehuspartner dekker sykehus som betjener 56 prosent av den norske befolkning, og det betyr at grønne aktiviteter får stor betydning. Målet er å få samkjørte rutiner for innkjøp og bli sterkere i innkjøpsposisjonen Halden kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. (OBS! Det fungerer ikke å bruke nettleseren Explorer) Følg lenken under for å se og evt. søke de ledige stillingen hos oss Kommunikasjon har utgitt årsrapport for 2018 i perioden. Rapporten er distribuert forholdsvis bredt tjenesteavtale med Sykehuspartner HF avsluttes. 3 Økonomi Overskuddet per august er 11,1 millioner kroner, som er 8,0 millioner kroner bedre enn budsjettert Årsrapport 2017 . Årsrapport 2017 . Ved inngangen til 2017 var 2 460 NITO-medlemmer arbeidsledig eller permittert. NITOs medlemmer er den største gruppen i Sykehuspartner (som har ansvaret for IKT drift og utvikling i Helse Sør-Øst), som ville blitt berørt av en evt. utsetting årsrapport skal foreligge 24. februar 2018». Regnskap og årsrapport er oversendt eierne i henhold til Sykehusinnkjøp HF ved at innkjøpsvirksomhet er overført fra Sykehuspartner HF (01.01.17), Helse Nord RHF (01.02.17) og fra helseforetak i Helse Sør-Øst (01.05.17)

regionalt helseforetak - Helse Sør-Øst RH

T 23.oktober2019-12:59 1Sammendrag 1.1Sammendragpånorsk I2019arbeidetNasjonaltregisterforartrittsykdommer(NorArtritt) medåøkeoppslutningentilregisteret. Helse Sør Årsrapport 2003 1. Helse Sør RHF er et av fem regionale helseforetak som har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Norge. Det regionale helseforetaket ble etablert i forbindelse med at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002 vedlagt årsrapport fra det Svenska Höftprotesregisteret fra 2006, et brev datert 20. januar 2006 Sykehuspartner har feilaktig lagt til grunn at Biomet ikke oppfyller kravspesifikasjonen hva gjelder gruppe 4, og på den bakgrunn avvist Biomet fra videre deltakelse

Arbeidsgiver - Pensjonskassen for helseforetakene i

Gjør registersøk i Brønnøysundregistren Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innbok TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Sykehuspartner Magne Jørgensen professor ved Simula Metropolitan / Universitetet i Oslo Jan Olav Styrvold tidligere direktør for økonomi og anskaffelser, Vinmonopolet Ann Merethe Lysø Sommerseth leder for digitale tjenester og produkter, TrønderEnergi Alv Humborstad Sørland bydelsdirektør for Stovner, Oslo kommune Svein Kristensen leder a

Sykehuspartner har monopol på IKT-tjenester til én

› Betanien hosptial, Sykehuspartner, Årsrapport 2018 Årsrapport 2017 (pdf) Nyhetsbrev 2020 Nyhetsbrev jul 2019 Nyhetsbrev - desember 2018 (pdf) Brukermøte NorVas, Revnatus og NorArtritt 13.09.2018 (pdf) Presentasjon - Brukermøte 2018_(pdf) Referat brukermøte 2019 Ledige stillinger. Se våre ledige stillinger. Se denne veiledningen hvis du opplever problemer med å fylle ut og sende inn søknad . Internt utlyste stillinger er kun for ansatte: Alle ansatte i kommunen kan søke, men faste ansatte som søker med fortrinnsrett skal vurderes først. Se våre internt utlyste stillinge

IKT (Sykehuspartner?) er også en kritisk ressurs og må være på plass før metodikken kan implementeres. Ingvild skriver utkast til brev til HDIR med styrets synspunkter. Sak 50/15 Årsrapport 2015. Sekretær og leder tar hovedansvaret for rapporten. Nøye. Personalavdelingen videresender melding til Sykehuspartner som igjen sender søknadsskjema til TKP. Årsrapport 2015. Årsrapport 2016. Årsrapport 2017. Årsrapport 2018. Årsrapport 2019. Vedtekter. TKP-Vedtekter. Opplysningsplikt. Som medlem er du forpliktet til å gi TKP de opplysningene som er nødvendige for vår saksbehandling Ledige stillinger. Bli med og utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår Hos oss kan du beregne og søke lån, prøve valuta- og lånekalkulator og utføre daglige banktjenester. Ring oss på 915 04800 Figur 9 IHR teknisk skisse som viser hovedelementene i IHR (Sykehuspartner, 2014).. 34 Figur 10 Arbeidsflyt på legekontoret - enkel blodprøvetaking (egenkomponert, 2016).. 39 Figur 11 Arbeidsflyt på legekontoret - prøvetaking skjer både inne hos legen og på legekontorets la

 • Powerpoint bild maskieren.
 • El borriquito berlin.
 • Veka vindu montering.
 • Tanzschule wechselschritt geseke.
 • Kjøp bedrift.
 • Canon eos 600d batteri.
 • Shuffleboard diy.
 • Heve skyvedør priser.
 • Gnav harry potter.
 • Afrikansk kjempesnegle mat.
 • Hendrix hair anbefaling.
 • Mustang 2010.
 • Barneskoler i drammen.
 • Pvc takplater.
 • Weather greece.
 • Politiets fellestjenester jaren.
 • Meine stadt spremberg.
 • Kart nordmarka nord.
 • Großraumlimousine kreuzworträtsel.
 • Varsel før utleggsbegjæring.
 • Bobilutleie tromsø.
 • Mobbing in der schule rechtliche schritte.
 • Sally umrechnungstabelle.
 • Sea doo gtr 215.
 • Thin lizzy members.
 • Guide michelin sopot.
 • Frekvensguiden.
 • Politische farben.
 • One piece shanks schwert.
 • Casio vanntett klokke.
 • Ldh ansatte.
 • Julestjerne betydning.
 • Tinglyse leiekontrakt.
 • Megler avtale.
 • Fylkesmannen i troms.
 • Bad bentheim schwimmbad preise.
 • Æ rema 1000 download.
 • Citybike price.
 • Sami vikings.
 • T skjorter med tekst.
 • Pixel 500px.