Home

Antall studieplasser sykepleie

Denne uken offentliggjorde regjeringen hvordan 4000 ekstra studieplasser skal fordeles. Tallene viser at det skal opprettes 250 nye studieplasser for sykepleierstudenter, og 250 nye studieplasser forbeholdt videreutdanning i sykepleie. Det spesifiseres imidlertid ikke hvilke videreutdanninger det er snakk om Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020. Prioriterer helse- og sosialfag, lærerutdanninger og IKT Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover: Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplasser

Video: 450 ekstra studieplasser i sykepleie - static

Utdanningsløftet 2020: Her kommer de nye - regjeringen

114 tomme studieplasser for sykepleiere: — Vi føler at

Tallene fra Samordna opptak viser ellers en nedgang på det totale antallet planlagte studieplasser som tilbys innen sykepleie. I fjor var det 4758 planlagte plasser, mens det i år er registrert 4689. 3,4 per plass. Dermed blir antallet førstegangssøkere per planlagt studieplass rundt 3,4 i år, mot 3,3 i fjor Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, opptakstall etter hovedopptaket, suppleringsopptaket i juli og foreløpig sluttstatistikk i november. Se informasjonsplan for offentliggjøring av tall Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan arbeide med mennesker i alle aldre - fra fødsel til død - både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder nasjonalt og internasjonalt Den 19. juli blir det lagt ut en liste over ledige studieplasser i Samordna opptak. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser du ønsker å søke på. Fra 20. juli kl. 0900 kan du søke på ledige studieplasser. Det er løpende opptak. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra dette tidspunktet

Sykepleie: Flere studieplasser - men færre kvalifiserte

 1. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger..
 2. Antall studieplasser: 210. FRESK er linjeforeningen for helsefag ved NTNU i Gjøvik, og med over 1000 medlemmer er de den største linjeforeningen på campus. De arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger, slik som julebord, karrieredag og fagkvelder som f.eks. anatomikvelder og «hva feiler det deg»-konseptet
 3. Det er hovedårsaken til at tallene ser slik ut. Men vi ser en økning i antall søkere i tre av fire studier innen sykepleie, samt for vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, forteller Grønvold. 265 søkere har bachelor i vernepleie på heltid som førstevalg, 52 flere enn i fjor. Studiet har 70 studieplasser

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk. Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene. Helseforetakene i Spekter. Tall pr. 1.12.201 Master i klinisk sykepleie - studieretning avansert klinisk sykepleie. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene. Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Antall tilgjengelige og relevante studieplasser i praksis av god kvalitet i helsetjenestene setter begrensninger for hvor mange studenter NTNU kan ta opp. De årene hvor både opprinnelige og nytt studieløp i sykepleie skal gå parallelt vil det i perioder være behov for 60-70 flere studieplasser i praksis enn det som er tilgjengelig i dag Ifølge Lise Gladhus, instituttleder for sykepleie- og helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, har sykepleierutdannelsen i Drammen hatt en økende tilstrømning av søkere siden 2013. - Samtidig har antall studieplasser bare økt med 10, og da stiger poengkravet. I tillegg er Drammen blitt en attraktiv by å studere i - Regjeringen holder antall studieplasser på stedet hvil. Tall fra Samordna opptak viser at det i 2017 og 2018 var godt over 13.000 kvalifiserte søkere som hadde sykepleie som sitt førstevalg

For eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med. jevn kontinuerlig økning i antall søkere til høyere utdanning gjennom SO frem til i år. I 2019 ser vi igjen en liten nedgang i søkertallene, samtidig som antall studieplasser øker. Diagram 1: Antall søkere og planlagte studieplasser gjennom SO 2009-201 I forbindelse med budsjettet-forliket mellom regjeringa og KrF ble det i vår tildelt 100 nye studieplasser i sykepleie i Norge. 20 av disse plassene ble tildelt UiT med studiested Alta. I sommer møttes minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, og prorektor for UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen, for å snakke om oppstart av det nye tilbudet ved UiT Studieprogram Campus Poenggrense Studieplasser Master i samfunnsarbeid Bergen Alle kvalifiserte 20 Master i psykisk helse- og rusarbeid Bergen 31,45 60 Master i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie Haugesund 36,77 4 Master i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie Haugesund 21,76 1

Men studieplassene innen sykepleie vil bli fordelt mellom campusene Trondheim og Ålesund. Les også: NTNU får nesten 500 nye studieplasser. Mangel på praksisplasser. Heidi Vifladt, instituttleder ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, sier mangel på praksisplasser er årsaken 200 ekstra studieplasser i videreutdanning for sykepleiere - hva gikk de til? Sykepleien. 17.09.2020. klinisk sykepleier. Se hele listen her. I vår fant regjeringen penger til 200 ekstra plasser i videreutdanning i sykepleie. Ni høyskoler eller universitet klarte å opprette plasser på kort varsel. Antall lesere 340 000. 146.000. Strategiske studieplasser. Det foreslås 10 nye strategiske studieplasser som brukes for å bygge opp studietilbudet innen sykepleie. Studieplassene tildeles som 4-årige i kategori D. 10 studieplasser vil fullt opptrappet etter fire år bety en styrking på 40 studieplasser

Regjeringens økning av antall studieplasser på HiM med 10 heltidsplasser innenfor sykepleie - dvs totalt 40 nye plasser over 4 år - er et godt løft for regionen. Vi vet at søkningen til sykepleiestudiet i Molde er høyt og denne tildelingen gir kommunen mulighet til å kunne rekruttere nødvendig kompetanse innenfor våre helsetjenester NHH oppretter 70 nye studieplasser. Koronakrisen har ført til at flere søker seg til høyere utdanning. Derfor oppretter regjeringen 4 000 nye studieplassene på fagfelt det er stort behov for i årene framover

450 ekstra studieplasser i sykepleie Fagpressenyt

Studieplasser. 120. Søknadskode (SO) 211050. Sist oppdatert: august 2020. Lignende utdanninger. Sykepleie 39 utdanninger. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei. Bekreft ved å trykke send - antall studieplasser på alle nivå i sykepleierutdanningen må dimensjoneres ut fra befolkningens behov, helsepolitiske mål og krav til faglige standarder - pasientenes behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning, ressurser og kompetansesammensetnin Studietilbud Bachelor i sykepleie. Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo. Opptaket 2020 går som normalt Bachelorstudium i sykepleie, heltid Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak. Studiekode: 224.050. Når skal du søke. Søkerportalen åpner Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, da vil studiet få en poenggrense Diabetes-, kardiologisk sykepleie og helsesøsterutdanning. For diabetes-, kardiologisk sykepleie og helsesøsterutdanning er opptak avhengig av antall ledige studieplasser. Utdanningsløp. Studenter med gjennomført diabetes-, kardiologisk sykepleie og helsesøsterutdanning gjennomfører 60 sp over 1,5 år

Bachelor i sykepleie - Universitetet i Sørøst-Norg

GOD BEGYNNELSE: Lill Sverresdatter Larsen skulle gjerne sett at regjeringen opprettet et enda høyere antall studieplasser til videreutdanning i sykepleie. Foto: Yngve Olsen hvit kjole nettbutikk Regjeringen oppretter 250 nye studieplasser i sykepleie, og 200 studieplasser til videreutdanning for sykepleiere, fra høsten Sykepleie, Valdres, deltid: NTNU: 29: 186 225: UiT Norges arktiske universitet: Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. Søndag 1. november 2020 16:03:0 Øker vi antall studieplasser, så må antall LIS1-stillinger også opp, sier Bakke til Dagens Medisin. - Skjevfordeling. Også Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) mener det må gjøres noe med antallet LIS1-stillinger. - Vi er positive til ønsket om å utdanne flere leger Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Innlandet SUPP HOVED ORD ORDF SAMISK ORD ORDF SAMISK ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- HINN 209035 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor 39.7 39 38.0 17 39.7 85 38.0 41 HINN 209050 Sykepleie, Elverum 45.6 828 39.6 369 45.6 1075 39.6 492 HINN 209052 Sykepleie, Elverum, deltid 48.6 477 37.6 143 48.8 634 37.6 195 HINN 209053 Sykepleie.

Lover ti nye studieplasser for sykepleie ved USN Regjeringen utvider sykepleierutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2020. Men det er for tidlig å si om plassene opprettes ved campus. sykepleie, videreutdanninger i sykepleie og barnevern. Om lag 550 studieplasser vil gå til lærerutdanningene, herunder blant annet grunnskolelærerutdanninger, PPU og barnehagelærerutdanninger. Om lag 1 500 studieplasser vil gå til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT. Antall studieplasser er det antall studenter institusjonen ønsker å sitte igjen med på et studium når opptaket er avsluttet. I NOM-sammenheng brukes begrepet Antall budsjetterte studieplasser. Studieplassene for NOM-opptaket må samsvare med SO-tall

Det er gode grunner til å avslutte dette forsøket

Nå forventer vi at det opprettes flere studieplasser på sykepleie, sier Lied. For lærerutdanningene er det derimot en nedgang. Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent - Svært mange ønsker å studere sykepleie ved Høgskolen i Østfold, og tall fra Samordna opptak i april i år viste at sykepleierutdanningen hos oss var det mest populære studiet målt i antall førsteprioritetssøkere, forteller dekanen. Totalt hadde høgskolen i år 794 søkere til 190 studieplasser til Bachelor i sykepleie, heltid

En videreutdanning i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget KBU har også sett på søkningen til utdanninger som kvalifiserer til yrker det er mangel på, og forholdet mellom antallet søkere og antall studieplasser for enkelte utdanninger. Søkertallene til videregående opplæring og høyere utdanning viser blant annet økt interesse for helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk på videregående, så vel som sykepleie og. Krever flere studieplasser etter rekordår: - Blir som å gå baklengs inn i fremtiden. Flere enn noen gang tidligere vil begynne på høyere utdannelse til høsten. Nito og Akademikerne mener regjeringen bør heve både kvalitet og antallet studieplasser Antall studieplasser: 49. Søkere som tas opp på profesjonsstudiet må fremlegge politiattest. NB! Opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi endres fra og med 2020. Tidligere har årsstudiet i psykologi vært opptaksgrunnlag. Fra og med høsten 2020 kan man søke det nye seksårige integrerte profesjonsstudiet via Samordna opptak

BakkenteigSykepleierstudiet på HiOA landets femte mest populære

Halvering av antall studieplasser - Helgelands Bla

Sykepleie i Oslo ved Oslo Met: 1.151 (869) Sykepleie i Trondheim ved NTNU: Planlagt antall studieplasser innenfor området er i parentes. Økonomi, administrasjon, ledelse: 19.381 (8.071 Vi ser at antallet søkere til sykepleierutdanningen øker hvert år. — Vi savner at tallene som rapporten presenterer også knyttes opp mot antall studieplasser skolene tilbyr. — Sykepleie er et internasjonalt fag og forskningsresultater formidles på engelsk Nå møter forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) dette med å øke antall studieplasser med 4000. Dette kommer i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai, og vil bli gjennomført ved studiestart i høst. Økningen i studieplasser er avhengig av at Stortinget sier ja

De 10 vanskeligste utdanningene å komme inn på ved UiS i 2020 (ordinær kvote): (poenggrense og antall studieplasser i parantes) 1. Paramedisin, bachelor (59,2 - 20) 2. Psykologi, bachelor (55,1. Aasen viser særlig til behovet for studieplasser innen ingeniør-, sykepleie- og lærerutdanningene og IKT. Hun trekker frem Universitetet i Oslo (UiO) som har meldt inn behov for flere studieplasser innen IKT, hvor søkningen blant studentene og behovet i samfunnet langt overgår det universitetet kan tilby UiS ønsker flere studieplasser og rekrutteringsstillinger. UiS har spilt inn en kapasitetsøkning på 402 nye studieplasser og 65 nye rekrutteringsstillinger til Kunnskapsdepartementets arbeid med revidert nasjonalbudsjett 2020 for å møte det økte kunnskapsbehovet og bøte på arbeidsledigheten i landet etter at koronaviruset slo til

954 har bioingeniør øverst på lista over studievalg

Sykepleie - Universitetet i Agde

 1. Sykepleierutdanningen ved UiS har 1027 primærsøkere til 275 studieplasser. Det gjør studiet til det åttende mest søkte studiet i landet, uansett studieretning. Økningen i antall søkere til sykepleieutdanningen ved UiS er 9,1 prosent sammenlignet med i fjor. På landsbasis har sykepleie en økning på 0,3 prosent
 2. Flere studieplasser og rekrutteringsstillinger i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2020.For UH-sektoren foreslås det 4000 nye studieplasser, 250 stipendiat- og postdoktorstillinger, og mer midler til desentraliserte studietilbud samt helse- og medisinutdanningene
 3. UiS får 100 flere studieplasser og 2,7 millioner kroner mer i basisbevilgning. Det går fram av forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i formiddag
 4. ꟷ Å utvide antall studieplasser i medisin er et arbeid som allerede er i gang, påpeker universitetets rektor. Han viser til rapporten som ble lagt fram i september, av et ekspertutvalg ledet av Hilde Grimstad, professor i medisin ved NTNU
 5. Fornøyd: Prorektor Berit Kjeldstad er godt fornøyd med antallet nye studieplasser til NTNU. Men de hadde søkt om nesten dobbelt så mange. Foto: Thor Nielsen, NTNU Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett 19. juni. Se fordelingen over nye studieplasser nederst

Sykepleie utdanning

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Som intensivsykepleier er du spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger i sykehus Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng). Noen valgemner har begrenset antall studieplasser. Nærmere informasjon om valgemner får du i tredje semester. Oversikt over valgemner, med forbehold: Aldring, helse og velferd. Empowerment. Global helse, interasjonalt samarbeid Antall ord: 11775 . Bacheloroppgave i sykepleie. Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang? How can the nurse provide patient care in a situation where mechanical restraints is used? Bachelor sykepleie BASY 2014 Siden 2015 har regjeringen gitt mer penger til IKT-relaterte studieplasser. Det er bra at flere søker seg dit, sier Asheim. LES OGSÅ: Dette bør du tenke på når du skal leie bolig . Antallet søkere til helseutdanningene øker. I år ser vi en økning i antall søkere til helsefagene på +4,1 prosent, eller 1551 førstevalgsøkere

Interessen for sykepleierstudiet flater u

Antall studieplasser i medisin har stått tilnærmet uendret siden 1998, med om lag 600 studieplasser per år til dagens nivå på 636 studieplasser. Per i dag studerer 3 875 medisin i Norge, mens 3 279 studerer i utlandet med støtte fra Lånekassen UiB har i 2020 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne. Med 11 660 søkere med UiB som førstevalg utgjør dette en økning på nær 12 prosent sammenlignet med fjoråret ANSA tilbyr gratis informasjon og veiledning om studier i Danmark. Mange studerer økonomi, psykologi, medisin, arkitekt eller fysioterapi i Danmark Økningen i antallet søkere til medisinstudiet i Norge er på hele 16,7 prosent i år. I alt 4 107 søkere har legeyrket som sitt førstevalg. De konkurrerer om 636 studieplasser. Det er altså 6,5 førstevalgssøkere til medisinstudiene per studieplass. Strengere krav til sykepleier 8.000 flere enn i fjor har fått studieplass i år, og totalt har 108.000 fått tilbud. Det er rekordmange, ifølge Kunnskapsdepartementet

Søker- og opptakstall 2019 - Samordna oppta

165 søkere med bachelor sykepleie som førsteprioritet er det høyeste antallet søkere Nord har hatt, skriver de i meldinga. Studiestedleder Kjell Jacobsen sier til Rana Blad at de er godt fornøyde med tallene. Han supplerer pressemeldinga med tallene for antall planlagte studieplasser i 2018, antall førsteprioritetssøkere i parentes Norge bør få 440 flere studieplasser for medisinstudenter innen 2027, anbefaler Grimstadutvalget. I dag tar nesten halvparten utdanningen i utlandet skudd på leger, og antall studieplasser ble derfor redusert. I perioden 1980 til 1982 var opptaket av medisinerstudenter 370 per år. Fra 1984 ble antallet studieplasser redusert til 300 og økte ikke nevneverdig før på 1990-tallet. Samtidig var det re-duksjon i antall medisinerstudenter i utlandet (Skoglund og Taraldset 2000) Rettsvitenskap ved UiB har også i år svært gode søkertall. Med sine 1754 søkere er dette studiet som har flest søkere ved hele UiB. - Rettsregler er nødvendig for å styre samfunnet, og det vil være et økt behov for juridisk kompetanse i fremtiden, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet

Regjeringen vil opprette flere enn 1000 nye studieplasser

Stortinget vedtok 1500 nye IKT-studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. - Vi skulle vi gjerne sett en fortsatt økning i antall studieplasser innen IKT. I vår var vi inne i en god steam med 1.500 nye studieplasser i revidert - dette må ikke bli et langt hvileskjær, skriver Syversen Øker antall studieplasser mister de lønnsargumentet de satser på. Snakk om solidaritet med dem som faktisk er avhengig av sykepleie for å leve gode liv, for å leve Der sykepleierne i stor grad kan si du i filmen om sine tjenestebrukere, kan ikke vernepleierne og andre profesjoner som ikke jobber for deg gjøre det samme 13.000 personer sto i kø for å få studieplasser innen sykepleie i 2018, men fikk ikke plass fordi universitetene ikke evner å prioritere de studiene arbeidslivet har behov for Videre er antall plasser på sykepleierutdanningen på Namsos økt med ti plasser. - Samlet sett har fakultetet ikke gått ned på antall tilbudte studieplasser innen sykepleie, understreker Pedersen

Ta bachelor i sykepleie - US

Frem til og med høsten 2017 var det opptak til 720 studieplasser ved Politihøgskolens studiesteder. Fra høsten 2018 ble antallet redusert til 550, og fra høsten 2020 skal det tas opp om lag 400 studenter til bachelorstudiet. Ser vi på antall søkere bak hver studieplass er bildet som følger: I 2016 var det rekordsøknad til politiutdanning Mens det i dag er 550 studenter, vil det til neste år kun være om lag 400 studieplasser ved Politihøgskolens studiesteder. Regjeringen skriver videre at kuttet i studieplasser skal tas ved studiestedet i Oslo. Studentantallet ble også redusert i 2018, da antall politistudenter ble kuttet fra 720 studenter til dagens 550 Søknadsperiode: 1. november - 10. januar, med tilbud om studieplass 11. januar. Studiestart: 1. februar 2021. Vi har begrenset antall studieplasser. Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum

Ledige studieplasser - in

Studieplasser. 7; Er du sykepleier og ønsker å videreutvikle din kompetanse innen sykepleie til barn? En mastergrad i barnesykepleie er for deg som ønsker å arbeide med akutt og /eller kritisk syke barn, deres omsorgspersoner og søsken. Studiestart utøvelse av avansert klinisk sykepleie til Antall studieplasser: 15 Finn ut mer om hvordan du søker: og pleie- og omsorgstjenester personer over 80 år er også den største gruppen pasienter i sykehus antall eldre over 80 år vil øke med 50% i de neste 35 årene landets ledend Datasamling i sykepleie Personalia Navn, alder, sivilstand, nærmeste pårørende Bolig og hjemmesituasjon Type bolig / antall plan / trapper / heis Hvem bor pasienten sammen med? Bistand i hjemmet / dagtilbud Helsetilstand Sykehistorie / generell funksjon / anamnese Medisiner, eventuelle allergier Pasient og pårørendes opplevelse av. smittevern: smittekjeden smittevern helsetjenesten handler om hindre spredning av infeksjoner målet er beskytte pasienter og personale mot infeksjoner og derve Med løpende opptak er det altså ingen spesifikk søknadsfrist; studiets popularitet, antallet studieplasser og datoen for studiestart vil være med på å avgjøre hvor lenge du kan søke deg dit. Enn så lenge er det altså fortsatt mulig å søke på studier med løpende opptak - så fremt studiet ikke allerede er fylt opp eller påbegynt

Vil tilby flere hundre flere studieplasser Både Universitetet i Oslo og OsloMet ønsker å tilby flere studieplasser til høsten, som følge av coronakrisen. Det skjer etter at regjeringen ba om. Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet Publisert 26. mars 2020; 2009 2018 2019; Studenter i høyere utdanning: I alt: 235 300: 293 287: 296 182: Menn: 92 656: 118 809: 119 18

Vanskeligere å bli sykepleie-student. Sykepleierutdanningen er et av de mest populære studiene i år, men det er blitt vanskeligere å få studieplass Varig omdisponering av studieplasser Masterporteføljen ved Helsam. Bakgrunn • Ma i sykepleievitenskap legges ned antall plasser Endring Antall plasser fra H2019 Eu_HEM 20 +20 40 Interdisiplinær helseforskning (og omstrukturert) 30 +10 40 AGS (Avansert geriatrisk sykepleie) 15 +5 20 HEPMA (Health, Economics, Policy and Management) 30. Tilstrekkelig antall praksisplasser med riktig kvalitet i praksisveiledningen, er en utfordring og en flaskehals, særlig for å utdanne flere sykepleiere enn det vi gjør i dag. Enkelte kommuner i vår region signaliserer at de har utfordringer med å tilby tilstrekkelig antall praksisplasser Universitetet i Oslo oppretter flere studieplasser. Etter spørsmål fra regjeringen om økt tilbud for permitterte og arbeidsledige vil Universitetet i Oslo opprette 336 studieplasser og 110 stipendiatstillinger Behovet for sykepleiere øker. Regjeringen får kritikk for å holde antall studieplasser på stedet hvil Vi trenger snart dobbelt så mange sykepleiere som i dag. - Regjeringen vil ha sykepleiere fra utlandet, sier Torstein Tvedt Solberg i Ap. Publisert: 12:39 30-07-2018 Kilde: Dagbladet Les hele saken ho

 • Korrigere fargesyn.
 • Guide michelin sopot.
 • Heltre spisebord.
 • Statistik klausur uni mannheim.
 • Tørking av tre emner.
 • Dobbel rosa rugosa.
 • Wohnungsbörse erzgebirge.
 • Dyrlege akershus.
 • Whiskey glass kitchn.
 • Amerikansk by kryssord.
 • Tax livslängd.
 • World newspapers online.
 • Auksjonsforretning.
 • Utstoppa dyr fail.
 • Streama gratis.
 • Burger king salat.
 • Første f 16 til norge.
 • Xbox one miracast.
 • Africa facts.
 • Yaron varsano.
 • Vikinglotto premier.
 • Lavvo samisk.
 • Mx sport bergen.
 • Primær og sekundær behov.
 • Schiffstyp kreuzworträtsel.
 • Privatvermieter nordhausen.
 • Vr movies download.
 • Førerkort lastebil klasse c og ce.
 • Benno carry on.
 • Fjellvettreglene 2018.
 • Nordahl grieg flagget dikt.
 • Euklids elementer norsk.
 • Top 10 svenska maträtter.
 • Priser på mat og drikke i malaga.
 • Happy death day stream.
 • Hocus pocus band.
 • First date vox sendetermine.
 • Digital time calculator.
 • Norgesenergi webspot.
 • Nutzerstruktur instagram.
 • Uci gera programm.